Kontakty z ZUS i US

W razie kontroli celno-skarbowej lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możesz na nas liczyć. Będziemy chronić Twoje interesy przed urzędnikami. Rozpoczynając współpracę z nami, udzielisz nam pełnomocnictwa w tym zakresie.