Pełna księgowość

Przygotujemy ewidencję przychodów i kosztów w Twojej działalności, sporządzimy inwentaryzację majątku, opracujemy sprawozdania finansowe. Poprowadzimy za Ciebie księgi rachunkowe oraz przygotujemy karty wynagrodzeń pracowników. Wiemy, że pełna księgowość – z racji skomplikowania systemu ewidencjonowania – wiąże się zazwyczaj z dużymi kosztami, dlatego zaproponujemy Ci profesjonalną obsługę w przystępnej cenie.